در دوره جامع توقفگاه ثروت

ما به تقویت ذهن ثروت ساز میپردازیم فرقی نمی کند الان شاغلید یا بیکار،کارمندید یا کاسب.

   قوانین اصلی ثروتمند شدن را که یاد بگیرید،پول به دنبال شما میاد و ما در این دوره دشمن سر سخت زیاد کار کردن و تلاش فیزیکی می باشیم.

سر فصل های دوره توقفگاه ثروت

توقفگاه اول : مسیردهی ذهن

برای سریع ثروتمند شدن بایستی ذهن را برای پولدار شدن و فرصت های پول ساز برنامه ریزی کنید که در توقفگاه اول به مسیردهی ذهن میپردازیم.

توقفگاه دوم : مدار ثروت

تمام مردم بر روی یک مداری از درآمد قرار گرفته اند،فرقی نداره که با چه مذهب و سن و سالی هستید شما بر روی یک مدار درآمدی تنظیم شده اید که ماهیانه به همان میزان پول به حسابتان میاد و اتفاق های هر ماه شما از نظر مالی تکرار می شود،برای افزایش درآمد بایستی مدار خودتان را به سمت درآمدهای بیشتر تغییر دهید و در توقفگاه دوم کامل و مفصل بر روی تغییر و افزایش مدار ثروت شما کار می کنیم .

توقفگاه سوم : آگاهی قوانین پنهان

تمام کسانی که در مدت زمان خیلی خیلی کم نتایج مالی زیاد،کسب و کار مورد علاقه با تعداد مشتریان بالا تجربه می کنند کسانی هستند که از قوانین پنهان آگاهی دارند،من در توقفگاه سوم تمام این قوانین را برای شما فاش می کنم.

توقفگاه چهارم : تصویرسازی

موقعیت های مالی زمانی رخ می دهد که ذهن شما زودتر از جسمتان به آن موفقیت برسد.استاد فدایی به سادگی با علم تصویر سازی به شما یاد می دهدکه چطوری ذهنتان را جلوتر از خواسته هایتان به سمت اون هدف ارسال کنید و ذهنتان را مجبور کنید تا جسمتان را به آن خواسته در دنیا برساند.

توقفگاه پنجم : جهش مالی

در پایان دوره یاد می گیرید:

  • چطوری مثل ثروتمندان با خیال راحت پول در بیارید.

  • چطوری زندگی سرشار از آرامش و خوشبختی داشته باشید.

  • پیشنهاد های مالی فوق العاده را دریافت کنید.

  • چطوری کسب و کار پولسازتان را شروع کنید.

  • چطوری در هر بیزینسی وارد شدید شما پول خلق کنید.

  • چطوری کمتر کار کنید و بیشتر از قبل پول در بیارید.

  • و چطوری باعث افتخار برای خود و خانوادتان شوید.