در دوره جامع مسیر ثروت

هر انسانی برای رسیدن به اهدافش در زندگی بایستی مسیری را طی کند.

در واقع ما،سریعترین و آسان ترین راهنمای شما برای رسیدن به خوشبختی و ثروت فراوان هستیم.

تنها روش ثروتمند شدن تو، برداشتن اولین قدم در مسیر درست است.

سر فصل های دوره مسیر ثروت

ایستگاه اول : مسیر باور ها

✓ اصول زندگی ثروتساز

باور های کسب و کار

جلوگیری از شکست

✓ ریشه یابی حسرت ها

قانون اصلی موفقیت

تغییرات ریشه ای زندگی

تمرین ساخت باورهای ثروت ساز

ایستگاه دوم : اصول عادت ها

✓ خودآگاهی و شناخت کامل

اصول پایه ای ذهن

طراحی عادت های ثروت ساز

افزایش بهروری روزانه

✓ تکنیک یادگیری سریع

تقویت مهارت های ذهنی

✓ سیستم قلاب فرصت ها

تمرین بهبود عملکرد عادت ها

ایستگاه سوم : شخصیت های پول ساز

مهارت شخصیت شناسی

یافتن رسالت زندگی و علاقه واقعی

عبور از مسیر سردرگمی

✓ شناخت کد شخصیت شناسی

یافتن ایده های مناسب کسب و کار

یافتن نقاط ضعف و قوت شخصیتی

کامل شدن نسخه ثروت

✓ رفع کمال گرا بودن

شروع پر قدرت

ایستگاه چهارم : کسب درآمد

اصول درآمدزایی بدون سرمایه

ایده های میلیون دلاری

✓ فرمول طلایی کسب درآمد

جدا شدن از ترس ها

✓ فرمول ساده سازی در کسب درآمد

✓ مثلث تصمیم

✓ کسب درآمد دانشجویان

✓ مشارکت در فروش

✓ پشتوانه درآمدهای میلیاردی

✓ رهایی از درآمدهای کم

✓ آزمون ذهنیت کارمندی یا کارفرمایی

✓ NLP

✓ مثلث پولسازی

کامل شدن در مسیر

ترفند خروج از منطقه امن کارمندی

✓ روش های کسب درآمد از اینترنت

ایستگاه پنجم : عزت نفس به سبک مدرن

تعریف انسان از اعتماد به نفس

خودباوری

✓ رابطه عزت نفس با پول

✓ شناخت ساختار بیولوژیک بدن

ریشه خانمان سوز عزت نفس

تاثیر عزت نفس با جنس مخالف

✓ لیمبیک (فرمول 7 هزار دلاری)

✓ احساس لیاقت

ایستگاه ششم : فروش میلیاردی

اصول ارتباطات

شگرد رفاقت نه رقابت

طراحی کسب و کار پول ساز

جذب سرمایه

استراتژی کپی+کمی بیشتر

مدل های فروش برای هر کسب و کار